fbpx
Category

Vores forskning

Tilbagekobling af gastric bypass

By | Operationsmetoder, Tilbagekoblinger, Vores forskning

GB Obesitas udfører tilbagekoblinger

Tilbagekoblinger af tidligere gastric bypass-operation er noget, som GB Obesitas Skåne udfører både offentligt gennem vores kontrakt med Region Skåne og dels som privat operation. Dette er noget, du tyr til, når en patient har problemer, som absolut ikke kan afhjælpes på nogen anden måde. Man udnytter så, at en gastric bypass fra starten udelukkende er en omkobling af mave-tarmanatomien – man fjernede aldrig noget ved den oprindelige operation. Dermed er der mulighed for at “spole tiden tilbage”. Der er to typer af tilbagekoblinger og de er beskrevet nedenfor.

Anatomisk tilbagekobling af gastic bypass

Anatomisk tilbagekobling (illustreret ved den blå pil på billedet)indebærer, at man genskaber samme anatomi i mave-tarmkanalen som før fedmeoperationen: normal størrelse mavesæk og derefter overgang til tolvfingertarmen. Maden kommer nu til at gå samme vej, som på ikke-opererede mennesker, anatomien er den samme. Derimod er funktionen ikke umiddelbart genoprettet: de sammenkoblede dele af mavesækken må lære at arbejde sammen igen i forhold til at bearbejde maden og sende den videre ud i tyndtarmen via den nedre mavemund (pylorus). Følgeligt er tømningen af mavesækken også forværret (såkaldt ventrikelretention) den mest almindelige komplikation efter en anatomisk tilbagekobling og rammer ca. 20%. Tilbagekoblinger er betydeligt mere avancerede og komplicerede operationer end at udføre primær gastric bypass fra starten – de skal derfor kun udføres på ekspertcentrene. De vigtigste indikationer for anatomisk tilbagekobling er kroniske mavesmerter, tilbagevendende problemer med ileus (tarmslyng), forskellige former for psykiske problemer, alvorlig fejlernæring eller fødevareintolerance.

Eftersom anatomien genoprettes, så risikerer man også at set point for kropsvægten i hjernen øges igen og vægtopgang er forventligt efter en tilbagekobling. På den anden side kan man igen spise som “alle andre” og har en mere normal vitaminoptagelse i kroppen igen.

Funktionel tilbagekobling af gastric bypass

Funktionel tilbagekobling er en ny operationsmetode som er udviklet og introduceret af os på GB Obesitas. I modsætning til den anatomiske tilbagekobling ovenfor, så laves kun en forbindelse mellem den lille mave og den (tidligere afbrudte) større mave ved en funktionel tilbagekobling. Det meste af maden kommer dermed at gå gennem den store mave, en mindre del går fortsat direkte ned i tyndtarmen via den lille mave (som ved gastric bypass). Se den gul-orange markering på billedet.

Fordelene ved denne operation er, at det er mindre kompliceret at udføre, og patienten kan oftest rejse hjem allerede dagen efter. Den kommer heller ikke til at give lige så stor risiko for øgning af set point (og dermed kropsvægt), som den anatomiske tilbagekobling medfører. Her er heller ikke nedsat tømning af mavesækken et problem. Funktionel tilbagekobling er aktuelt blandt andet ved alvorlige hypoglykæmier (lavt blodsukker), diarreproblemer, dumping/fødevareintolerance, fejlernæring og for ekstremt vægttab.

Vores tilbagekoblingsoperationer udføres af chefskirurg Hjörtur Gislason som første kirurg. I år 2020 udførte GB Obesitas henholdsvis 55 anatomiske og 15 funktionelle tilbagekoblinger.

Distal gastric bypass og SASI – alternativer til standardoperationerne

By | Operationsmetoder, Vores forskning | No Comments

Vores standardbehandling er som på andre klinikker gastric bypass og sleeve. Disse operationer kompletterer hinanden på en god måde, både med hensyn til fordele og ulemper samt effektivitet.

For de fleste vil det være nok at vælge mellem de to. Men nogle gange findes der specialtilfælde, fx de, der har et ekstra højt BMI-tal (over 50). Her vil en “almindelig” gastric bypass ofte være tilstrækkelig, også i det lange løb – men ikke altid. Hvad gør man så?

 

Alternativer til standard gastric bypass

Vores kirurger har forsket i alternativer til standard gastric bypass, neden for kan du se en liste over litteratur på området. For at ikke gøre det alt for teknisk og kompliceret, kan man sige, at effektiviteten af operationen delvis kan tilpasses ud fra, hvor lang en del af tarmen man frakobler (hvis et ekstra langt stykke af tarmen frakobles bliver det kaldt en distal gastric bypass). Eller hvor lang del der er tilbage mellem den lille mavesæk og tyktarmen – det vil sige hvor mange centimeter tyndtarm, som kommer i kontakt med føden efter indgrebet. Jo kortere denne afstand er, jo mere effektiv vægtnedgang vil man opnå – men risikoen for bivirkninger vil være højere.

Et nyt alternativ ved højt BMI-tal, eller når en gastric sleeve ikke fungerer fuldt ud, er operationen SASI (single anastomosis sleeve ileal bypass). Se vores informationsfilm på hjemmesiden for mere info om SASI!

Ved det første besøg hos os, gennemgår vi hele din situation. Hvis det skulle være aktuelt med et af vores mere “særlige” operationer, tager vi en samtale omkring det. Vi vil også fortælle, hvad du skal være opmærksom på efter en eventuel operation.

 

Videnskabelige artikler om operationsmetoder

Leifsson BG, Gislason H. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass with 2-metre long biliopancreatic limb for morbid obesity: Technique and experience with the 150 first patients. Obesity Surgery 2005;15:35-42.

 

Nergaard BJ, Leifsson BG, Hedenbro J, Gislason. HG. Gastric bypass with long alimentary limb or long pancreato-biliary limb-Long-term results on weight loss, resolution of co-morbidities and metabolic parameters. Obes Surg 2014;24:1595-1602.

 

Shah K, Nergard BJ, Fagerland M. Gislason H. Limb length in gastric bypass in super-obese patients – importance of total alimentary small bowel tract. Accepted for publication in Obesity Surgery.

 

Shah K, Nergard BJ, Fagerland M. Gislason H. Distal gastric bypass – 2 m bilipancreatic limb construction with varying lengths of common channel. Accepted for publication in SOARD.

Bedøvelse, for- og efterbehandling

By | Vores forskning | No Comments

En af de ting, der foruroliger vores patienter mest, når vi diskuterer fedmekirurgi ved infomøder og nybesøg, er bedøvelsen. At blive bedøvet (gastric bypass og gastric sleeve bliver udført i fuld narkose) er at miste kontrollen og viden om, hvad der sker.

Vores personale forstår, hvordan du har det, og vil passe godt på dig. Vi prøver hele tiden på at forbedre os. For mere end ti år siden offentliggjorde vores hold (link nr 1) en undersøgelse om, hvordan man kan forbedre narkosen. Allerede i løbet af denne undersøgelse forkortede vi tiden mellem bedøvelsen og operationens begyndelse fra 23 minutter til mindre end 8 minutter; og tiden mellem operationens afslutning til opvågning fra 6 til under 2 minutter.

ERAS – enhanced recovery after surgery

Vi arbejder fortsat med at gøre plejen efter operation bedst mulig, ifølge videnskabelige retningslinjer, såkaldt ERAS (for mere info link nr 2). Målet er, at du som patient skal have så lidt bivirkninger af narkosen (ildebefindende) og indgrebet (smerte) som muligt.
Det er bare et par eksempler på vores filosofi om hele tiden at arbejde aktivt med, hvad der kan forbedres til fordel for dig som patient.

Her er nogle af vores studier!
Bergland O, Bergland A, Gislason H, Rader J. The implementation of the ERAS protocol in high-volume bariatric surgery: complications and anaesthetic considerations in 5068 consecutive morbidly obese patients. Accepted for publication in Acta Anesth.
Karlsson A, Wendel K, Polits S, Gislason H, Hedenbro J. Preoperative nutrition and postoperative discomfort in ERAS settings: A randomized study in gastric bypass surgery. Obes Surg 2016;26:743-748

Link nr 1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19025533

Link nr 2: www.erassociety.org

Fast track operationer hos GB Obesitas

By | Operationsmetoder, Vores forskning | No Comments

Hvis en fedme-operation i narkose kan udføres hurtigere uden kvalitetstab, opnår man flere ting: Patienten er immobiliseret kortere tid, hvilket nedsætter risikoen for en blodprop samtidig med, at narkosen bliver kortere og giver færre bivirkninger.

Vores team, der ledes af dr. Gislason, har i mere end ti år arbejdet med at tilrettelægge en så god operationsprocedure som muligt. Vi har to kirurger, der arbejder sammen ved hver operation, hvilket forkorter operationstiden for gastric bypass/sleeve til gennemsnitligt 35 minutter.

Takket være vores holdarbejde er der i operationsstuen kun 10 til 15 minutters ventetid mellem patienterne. I det almindelige sygehusmiljø vil den ofte være mellem 30 og 60 minutter. Det gør, at vi kan operere flere patienter pr. dag, uden at den enkelte patient får ringere behandling eller pleje. Det gør det samtidig muligt for os at holde priserne på vores operationspakker nede.

Kirurger fra Europa og andre dele af verden kommer ofte på studiebesøg hos os for at se vores fast track-koncept, og for at lære om, hvordan de kan forbedre procedurer på deres egen klinik. Disse studiebesøg arrangeres i samarbejde med Medtronic, og du vil måske møde en af vores udenlandske kollegaer, når du er indlagt hos os.

Konceptet er blevet beskrevet af vores team i videnskabsartikler (link nr 1), og vi har forfattet kapitler indenfor emnet i lærebøger for bariatriske kirurger – se nedenfor:

Gislason H, Jacobsen HJ, Bergland A, Aghajani E, Nergard BJ, Leifsson BG and Hedenbro J. Fast Track in Bariatric Surgery: Safety, quality, teaching aspects, logistics and cost-efficacy in 8000 consecutive cases. Book chapter in: Minimal Invasive Bariatric and Metabolic Surgery. Principles and Technical Aspects. Eds. Lucchese M & Scopinario N. Springer 2015.

Link 1: https://w ww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22116595