Företagsfakta GB Obesitas Skåne AB

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet.

Därmed önskar vi redovisa nedanstående information:

Kontaktuppgifter
GB Obesitas Skåne AB
Skeppsbron 11
21120 Malmö
Telefon 070-6024056
E-post: carl@gbobesitas.com

Basfakta
Företaget bedriver fetmasjukvård, såväl offentligt som privat finansierad. GB Obesitas opererar offentliga patienter på uppdrag av Region
Skånes upphandling Fetmakirurgi (referensnummer 1703346). Avtalsstart 2020-01-01, duration 5+2 år.

Personal
23 anställda -18 kvinnor och 5 män, motsvarande cirka 21 heltidstjänster, maj 2020.
Ovanstående inkluderar specialistutbildade läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister, sjukgymnast samt administrativ personal.

Företaget avser teckna kollektivavtal med Vårdföretagarna Almega.

 

Företagsledning, ägare och ekonomi

allabolag.se finns mer information om GB Obesitas Skåne AB.

Ägare: Hjörtur Gislason, Carl-Magnus Broden och Magnus Hjaltalin Jonsson.

 

Kvalitet

Region Skåne gör årlig revision av vår verksamhet.
Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Svenska Obesitaskirurgiregistret –SOReg.