GDPR – General Data Protection Regulation

Integritetspolicy – GDPR

Den europæiske databeskyttelsesbekendtgørelsen (GDPR – generel forordning om databeskyttelse – ny EU-databeskyttelses bekendtgørelse). Den trådte i kraft den 25. maj 2018 og erstatter persondataloven (PUL). Med denne policy vil vi informere dig om hvordan vi på forskellige måde værner om din integritet. Du får mere at vide om hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvornår vi behandler personoplysninger, hvad vi anvender dem til, hvor lang tid vi gemmer dem, hvem vi udleverer dem til, hvordan vi beskytter dem og dine rettigheder.

Vi er dedikeret at beskytte din integritet. Vi opbevarer din personlige information sikkert og vil aldrig sælge den til tredjepart. Vi vil være tydelige omkring hvorfor vi samler din personlige ind og hvordan vi anvender den.

GB Obesitas Skåne AB indsamler personlig data om dig når du bruger vores tjenester. Nogen af disse oplysninger gir du os direkte når du for eksempel kontakter os gennem vores hjemmeside eller pr e-mail. GB Obesitas Skåne AB anvender den information vi indsamler så at vi kan fuldbyrde vores forpligtelser overfor dig. Øvrig information er indsamlet inddirekte, for eksempel kommentarer på vores Facebook-side. Venligst se neden eksempel på de data vi indsamler fra dig.

gbobesitas.com
Navn, adresse, kontaktoplysninger, CPR-nummer/fødselsdata, højde, vægt, BMI, helbredsoplysninger

Vi tillemper til enhver tid den gældende integritetslovgivning ved al behandling af personoplysninger.

Information vi får fra sociale medier

Information der publicerer offentligt på sociale medier indsamler vi sommetider og er en vigtig informationskilde for os, så at vi bedre kan forstå vores kundebase. Dette gør vi på en måde som i de fleste tilfælde ikke identificerer den enkelte kunde. Som et eksempel kigger vi på hvilke kundegrupper der er mere tilbøjelige at kommunikere med os igennem sociale medier, eller bruger sociale medier for at skrive om vores tjenester. Hvis vi ønsker at bruge information fra sociale medier, som for eksempel Instragram, så vil vi først altid spørge dig om din tilladelse. Hvis du har et spørgsmål eller indgir en klage igennem vores sociale medier så vil vi naturligvis føre et register over dit brugernavn. Dette vil kun bruges således at vi kan føre en korrespondance med dig og løse det problem du har.

Hvordan og hvorfor anvender vi din personlige information?

Vi anvender din personlige information til en række forskellige formål. GB Obesitas Skåne AB anvender information vi indsamler for at fuldbyrde vores forpligtelser overfor dig og for at give dig den service du forventer. Vi kan anvende denne information til:

– Behandle dine finansielle transaktioner.
– Sende reservationsbekræftelser.
– Besvare kundehenvendelser.
– Sende dig din efterspurgte produkt- eller serviceinformation.
– Holde dig informeret om GB Obesitas Skåne ABs specialtilbud og tjenester.

Du vil blive udbedt at bekræfte at du godkender at aflevere dine personoplysninger og at du gir tilladelse at GB Obesitas Skåne AB anvender disse. Hvis nogen af dine oplysninger har ændret dig siden du gav dit samtykke kan du opdatere og ændre dem når som helst.

Du har ret at tilbagekalde dit accept/samtykke når som helst hvis du ej ønsker at deltage mere.

Der findes en række juridiske og regulatoriske krav vi som virksomhed skal følge, og nogen af disse kan påvirke hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvor lang tid vi er forpligtiget at beholde dem.

Du har ret at anmode at vi ændrer din data, og du kan anmode at din data skal slettes. Hvis vi savner lovlig grund at beholde dem vil vi slette dem øjeblikkeligt.

GB Obesitas Skåne AB kan være juridisk forpligtiget at tage imod og dele dine personoplysninger. Såfremt muligt vil vi meddele dig når vi behandler dine oplysninger på baggrund af en juridisk forpligtelse, men det vil måske ikke altid kunne lade sig gøres. For at forebygge kriminel aktivitet eller for at hjælpe med at opdage kriminel aktivitet kan vi dele oplysninger med for eksempel. Politi. Dette vil ske på en sikker måde. Det vil kunne ske at du ikke vil blive underrettet om dette.

Vi anvender dine personoplysninger for at levere vores tjenester, og for at give dig den bedste mulige kundeservice. Sålænge du benytter dig af vores produkter og tjenester kan du ikke vælge at fjerne disse oplysninger. Vi har en lovlig forpligtelse at sørge for at de oplysninger vi har er aktuelle og korrekte.

Vi opdaterer periodisk vort register mod kommercielle eller offentligt tilgængelige kilder for at opdatere adresser hvor kunder f or eksempel er flyttet. Du kan fravælge denne process, men der kan være lovlige og lovbestemte krav som forlanger at vi holder informationen opdateret når du anvender vores produkter/tjenester.

Vi gemmer dine personoplysninger kun så længe som de er nødvendige for at vi kan udføre vores kontraktlige forpligtelser overfor dig og sålænge der findes lovpligtige opbevaringstider.

Vi analyserer den information vi har om vores kunder for at hjælpe os at forstå hvem vores kunder er, hvordan de anvender vores produkter og tjenester, og hvordan mennesker samarbejder med os. Vi gør det ikke på en måde så at enkelte kunder kan identificeres. Du har ret til at opponere mod den måden vi anvender dine oplysninger, hvis du anser at vi ikke har ret at gøre det.

Vi behandler data med henblik på at sørge for sikkerheden i alle vores kommunikationsnet, for at opdage eller forhindre forskellige slags ulovlig anvendelse eller anvendelse der på anden måde strider mod vores tjenestevilkår. Vi behandler ligeledes disse oplysninger for at opdage og forhindre bedrageri, spredning af skadelig kode, virusangreb med mere. Vi behandler oplysninger med støtte i interesseafvejning.

EES består af alle EU-lande samt Island, Liechtenstein og Norge. Personoplysninger kan overføres, bearbejdes og opbevares i disse lande på en tryg og sikker måde eftersom de tilbyder en tilstrækkelig beskyttelsesniveau af personoplysninger i forhold til Sverige. Vi vil aldrig overføre dine oplysninger til et land udenfor EU/EES.

Hjælp os at hjælpe dig ved at oplyse os hvis dine kontaktoplysninger ændres, eller hvis du opdager en fejl i den information vi har om dig.

Du har ret til en kopi af al den information GB Obesitas Skåne AB har om dig, inklusive personoplysninger, korrespondance med mere indenfor en 30 dages tidsfrist, og det koster ikke noget.

Når du er afsluttet som kunde vil vi beholde dine oplysninger i overensstemmelse med hvad der er angivet i vores integritetspolicy og hvad loven forpligter vedrørende sundhedspleje. Du kan forlange at GB Obesitas Skåne AB sletter dine personoplysninger. Dette er ikke en automatisk ret, hvad GB Obesitas Skåne AB kan slette afhænger af hvilken type data vi har om dig.

Personoplysningsansvarlig GB Obesitas Skåne AB

GB Obesitas Skåne AB er personoplysningsansvarlig og er ansvarlig for de personoplysninger som behandles på gbobesitas.com. Vi afgør formålet med behandlingen og hvordan det sker.

GB Obesitas Skåne AB
Personoplysningsansvarlig
Karlsfältsvägen 489-5
26365 Viken, Sverige
Email info@gbobesitas.com

Vi har udset et databeskyttelsesombud for at sikre at vi hele tiden behandler dine personoplysninger på en åben, korrekt og lovlig måde. Du kan kontakte vort databeskyttelsesombud på følgende måder:

GB Obesitas Skåne AB
Databeskyttelsesombudet

Wieslanderska Huset
Lilla Varvsgatan 11
Malmö, Sverige
info@gbobesitas.com

Hvis du har en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger har du retten at indgive en klage til tilsynsmyndigheden Datainspektionen.