fbpx Skip to main content

Om vikt och övervikt

Mer än varannan svensk är idag överviktig. Vanligaste knepet man tar till för att göra något åt sin övervikt är varianter på bantning. Bantningskurer har alla det gemensamt att man äter färre kalorier än kroppen behöver -man hamnar i svält och går då ned i vikt. Detta fungerar så länge man håller på med sin diet. Problemen kommer istället när bantningen är avslutad och man skall försöka hålla sin nya, lägre vikt. 

Skälet till att det nu är oerhört svårt att hålla vikten är att kroppen börjat försvara sig mot viktnedgången: ämnen i kroppen som signalerar hunger har ökat (bland annat svälthormonet ghrelin); ämnen som skall signalera mättnad när vi ätit (bland annat hormonet leptin) har däremot skruvats ned. Dessa olika hormoner styr hur hjärnan agerar -vi äter mer, men blir inte mätta som vi borde bli när vi väl har ätit. Lägg till detta att kroppen även minskat sin basförbränning kraftigt, så förstår du varför det är så svårt att hålla viken efter en bantning.

Så här finns en dålig och två bättre nyheter; den dåliga först -om du har bantat seriöst en gång i livet, gått ner vikt men sedan upp alla kilon igen, så är kroppens försvarssystem aktiverade. Då skall du aldrig mer försöka banta -det kommer bara att gå likadant en gång till.

Den ena goda nyheten är att fetmakirurgi (som t.ex. gastric bypass eller gastric sleeve) fungerar, då operationen neutraliserar kroppens svältförsvar. Du kommer alltså att vara mycket mindre hungrig, trots att du går ned effektivt i vikt. 

Den andra goda nyheten är att kroppens alla försvarssystem mot viktnedgång är rent biologiska -detta har absolut ingenting med vare sig disciplin, intelligens, moral eller ”dåliga vanor” att göra! 

Du är alltså helt normal.

Gastric bypass

En gastric bypassoperation utförs laparoskopiskt, alltså med titthålskirurgi. Operation sker i full narkos -du sover och märker ingenting. Operationstiden hos oss är i snitt 35 minuter.

En gastric bypass har i princip tre olika mekanismer:

-magsäcken görs mycket mindre. Detta leder till att man måste ändra hur man äter -man ska äta lite men ofta, tugga ordentligt och äta långsamt.

-man blir mycket mindre hungrig. Detta beror på att större delen av magsäcken samt början på tunntarmen kopplas ur. Kroppens produktion av svälthormonet ghrelin minskas då kraftigt.

-tunntarmen kopplas om. Mekanismerna här är mer komplicerade. Man får bl.a. en ökad förbränning i kroppen, samt andra smakpreferenser. Du kommer att spontant vilja äta nyttigare mat än tidigare.

Fördelar med operationen är att den är den effektivaste operationen och också den mest beprövade. Vi har alltså långtidsdata på resultaten efter ingreppet. Potentiell nackdel är cirka en procents risk för tarmvred (så kallad slitsherniering) efter operation. Denna komplikation kräver en omoperation då man rättar till problemet. 

En annan nackdel kan vara att man kan bli mer ”straffad” (med obehag, dumpingfenomen m.m.) om man inte får till bra rutiner med mat och dryck efteråt. 

Gastric sleeve

En gastric sleeveoperation (eller sleeve gastrektomi) utförs laparoskopiskt, alltså med titthålskirurgi. Operation sker i full narkos -du sover och märker ingenting. Operationstiden hos oss är i snitt 35 minuter.

En gastric sleeve har i princip två olika mekanismer:

-magsäcken görs mycket mindre. Större delen av magsäcken opereras bort, kvarvarande del får formen av ett långt, smalt rör. Utrymmet i denna sleevemage är begränsat. Detta leder till att man måste ändra hur man äter -man ska äta lite men ofta, tugga ordentligt och äta långsamt.

-man blir mycket mindre hungrig. Detta beror på att större delen av magsäcken opereras bort. Därmed avlägsnas också en stor del av kroppens svälthormonceller -ghrelincellerna.

Denna operation är nyare än gastric bypass, den kom i bruk kring 2005 och fick ökande volymer i Sverige från 2012.

Detta är en mycket effektiv operation. ”Allt annat lika” är den lite mindre effektiv än en gastric bypass. Detta gör att en sleeve ofta blir aktuell vid lite lägre BMI, samt om tarmomkoppling (som vid bypass) är mindre lämpligt.

Nackdel med gastric sleeve är att vi inte har så starka långtidsdata på resultaten efter ingreppet. Det finns alltså en risk att man kan gå upp en del i vikt igen över längre tid. En potentiell biverkan till sleeve är en ökad risk för refluxproblematik, alltså halsbränna och sura uppstötningar, som då får hanteras separat.

SASI - operation

En SASI -operation (single anastomosis sleeve ileal bypass) är en slags hybrid eller mellanting mellan en gastric sleeve och en gastric bypassoperation. Operationen utförs laparoskopiskt, alltså med titthålskirurgi. Operation sker i full narkos -du sover och märker ingenting.

Man gör en sleevemage och därefter kopplas en tarmslynga tunntarm upp mot sleevemagen. Därmed fås två öppningar ut från sleevemagen: den normala ned i tolvfingertarmen, samt den nya ned i påkopplade tarmen. Cirka 20% av födan kommer att gå normala vägen, resterande 80% via påkopplad tunntarm.

Metoden började experimentellt, men har nu fått alltmer spridning i ett flertal länder även kliniskt.

SASI kan vara lämplig för extra stora patienter, samt om man har en gastric sleeveoperation redan, men börjar förlora effekt av denna (med viktuppgång).

Det som  är speciellt med den här operationen, eftersom den är såpass ny (långtidsdata saknas), är att vi vill kunna hjälpa er att se till att allt fungerar även på lång sikt. Om vi tillsammans med dig bestämmer oss för en SASI-operation, vill vi att ni förbinder er till fem års uppföljning hos oss efteråt.

Livet efter din operation

Den första perioden efter själva operationen är alltid lite speciell: man lever på flytande kost första två veckorna, sedan på purékost några veckor. Man tar blodförtunnande sprutor, börjar ta vitaminer, med mera. Här är det viktigt att ta en dag i taget; vissa saker kommer att vara lätta att lära sig, andra lite svårare.

Vid vecka 5 efter operation kommer du att börja prova vanlig kost igen, du är tillbaka på ditt jobb, och nu kommer allting successivt att gå lättare och lättare.

Målet är till slut att lära sig fem saker, och dessa gäller sedan livet ut:

1 -försöka äta 5-6 måltider varje dag, jämnt fördelade över dagen.

2 -drick helst inte vätska till maten, utan endast mellan måltiderna. (Åtminstone i vardagssituationer!).

3 -drick vätska ordentligt, mellan måltiderna. Tumregeln är 1,5 liter vatten per dag. Detta kan låta hur lätt som helst, men i början är det en utmaning. Man kan endast dricka små, små mängder åt gången när man är nyopererad. Skaffa en vattenflaska, ha den alltid med dig och utnyttja tiden mellan måltiderna, så kommer det med tiden gå allt enklare att få till detta.

4 -börja med vitaminerna vecka 3 efter operation. GB Obesitas Skåne rekommenderar i första hand Baricol Complete Pulver, som du prenumererar på själv via företaget Baricol Bariatrics hemsida. Det finns även andra upplägg för vitaminer och vi kommer att gå igenom det med dig, samt se till att du hittar något som fungerar för just dig. Sedan ska du ta dessa vitaminer varje dag, livet ut -fastän du säkert mår subjektivt jättebra ”ändå”. Det är viktigt som opererad att se vitaminerna som mediciner.

5 -få till vardagsmotion. Var aktiv i din vardag! All aktivitet är bra. Om det finns någon typ av träning du gillar så satsa på den, gärna fasta dagar i veckan så att du får till en struktur. Sikta gärna ”högt” med din träning -men inte högre än att du kan se framför dig att du fortsatt håller på om 1, 2 eller 5 år. Det är rutinen på lång sikt som gör skillnad.

 

Dessa fem punkter är mycket på en gång i början, men det är en engångsinsats man gör. När man väl börjar kunna det, så blir det en rutin som går alltmer automatiskt. Att komma till läget att allt ”flyter på” tar 3-6 månader för de flesta. Vi hjälper dig naturligtvis längs vägen.