Från 1 januari 2020 arbetar GB Obesitas Skåne på uppdrag av Region Skåne med offentlig kirurgi.

Vården hos oss börjar med ett informationsbesök i grupp. Här får du möjlighet att lära dig mer om vikt, övervikt och de olika operationerna. Vi svarar på dina frågor och funderingar -och sedan bestämmer du om du vill gå vidare eller inte.

Nästa steg är en checklistning hos en av våra läkare. Detta är som en stor hälsoundersökning -vi tar reda på om vi kan operera dig samt  vilket ingrepp som skulle passa dig bäst. Tillsammans med dig gör vi en planering, därefter bokas en tid till operation.

Information i samband med GB Obesitas Skåne övertagande av Region Skånes obesitasverksamhet.

De patienter som redan är opererade och väntar på ett återbesök kommer att bli kallad enligt vårdplan. Separat kallelse för detta kommer med posten.

För de patienter som väntar på att bli kallad för ett nybesök kommer det att komma en separat kallelse med posten. Alla patienter kallas i turordning och utgår från när remissen initialt inkom till Lasarettet i Landskrona. Exakt när kallelse kommer att skickas ut kan vi i detta tidiga läge inte svara på. Väntetiden kommer succesivt att minska, men tiden för vårdgaranti kommer däremot inte att kunna hållas under 2020 då köerna vi har tagit över redan överstiger den tiden.

Mer information om Region Skånes upphandling finner du här.