GB Obesitas Skåne arbetar på uppdrag av Region Skåne med offentlig kirurgi.

Covid-19 och Coronavirusepidemin: vi har löpande kontakt med Region Skåne kring hanteringen av detta. Majoriteten av våra offentliga operationer sker vid Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK. Information om virusepidemin finns på regionens egen hemsida –klicka här.

Fetmasjukdom med BMI >40 är en av Socialstyrelsen erkänd riskgrupp för svårare förlopp av Covid-19 (se rapport). För er som behöver få detta samband intygat, finns här ett intyg att ladda ner och fylla i: klicka här.

Uppdatering 15 maj: CSK stoppar våra planerade operationer från onsdag 8 april. Detta beslut är nu förlängt till 9 augusti. Detta innebär stopp för alla offentliga operationer hos oss under perioden. Vi hoppas öppna igen vecka 33, då med fokus på de komplikationspatienter som väntar på sina ingrepp. Mottagningen har öppet som vanligt, liksom de privata operationerna.

Med tanke på Covid-19 och Coronavirusepidemin kommer vi att ha en del läkar-, dietist- och sköterskebesök via videoplattformen Doxy.me.

 

Information i samband med GB Obesitas Skåne övertagande av Region Skånes obesitasverksamhet.

De patienter som redan är opererade och väntar på ett återbesök kommer att bli kallad enligt vårdplan. Separat kallelse för detta kommer med posten.

För de patienter som väntar på att bli kallad för ett nybesök kommer det att komma en separat kallelse med posten. Alla patienter kallas i turordning och utgår från när remissen initialt inkom till Lasarettet i Landskrona. Exakt när kallelse kommer att skickas ut kan vi i detta tidiga läge inte svara på. Väntetiden kommer succesivt att minska, men tiden för vårdgaranti kommer däremot inte att kunna hållas under 2020 då köerna vi har tagit över redan överstiger den tiden.

Mer information om Region Skånes upphandling finner du här.

Remiss: för att kunna bli offentlig patient hos oss behöver vi en remiss. Denna kan med fördel din läkare i primärvården utfärda åt dig. Alternativet är att du själv skriver en så kallad egenremiss. Länk till denna finner du här.

Remissen skall sedan skickas till oss på adressen: GB Obesitas Skåne, Östra Varvsgatan 4, 21175 Malmö.

 

Vården hos oss börjar med ett informationsbesök i grupp. Här får du möjlighet att lära dig mer om vikt, övervikt och de olika operationerna. Vi svarar på dina frågor och funderingar -och sedan bestämmer du om du vill gå vidare eller inte.

Nästa steg är en checklistning hos en av våra läkare. Detta är som en stor hälsoundersökning -vi tar reda på om vi kan operera dig samt  vilket ingrepp som skulle passa dig bäst. Tillsammans med dig gör vi en planering, därefter bokas en tid till operation.