Offentlig gastric bypass och sleeve

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne med offentliga operationer.

Covid-19 och Coronavirusepidemin: vi har löpande kontakt med Region Skåne kring hanteringen av detta. Majoriteten av våra offentliga operationer sker vid Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK. Information om virusepidemin finns på regionens egen hemsida.

UPPDATERING: Vi får nu operera offentliga patienter igen. Vi har operationer i Kristianstad igång sedan vecka 7. 

Fetmasjukdom med BMI >40 är en av Socialstyrelsen erkänd riskgrupp för svårare förlopp av Covid-19 – se rapport her. För er som behöver få detta samband intygat, finns här ett intyg att ladda ner och fylla i.

Med tanke på Covid-19 och Coronavirusepidemin kommer vi att ha en del läkar-, dietist- och sköterskebesök via videoplattformen Doxy.me.

 

Information om aktuella kötider finner du via SKR’s internetportal Väntetider i vården.

Mer information om Region Skånes upphandling finner du här.

Remiss: för att kunna bli offentlig patient hos oss behöver vi en remiss. Denna kan med fördel din läkare i primärvården utfärda åt dig. Alternativet är att du själv skriver en så kallad egenremiss.

Fyll i egenremiss digitalt eller hämta PDF och skriv ut

Om du skriver ut egenremissen skall den sedan skickas till oss på adressen:

GB Obesitas Skåne
Skeppsbron 11
21120 Malmö

Vården hos oss börjar med ett informationsbesök i grupp. Här får du möjlighet att lära dig mer om vikt, övervikt och de olika operationerna. Vi svarar på dina frågor och funderingar -och sedan bestämmer du om du vill gå vidare eller inte.

Nästa steg är en checklistning hos en av våra läkare. Detta är som en stor hälsoundersökning -vi tar reda på om vi kan operera dig samt  vilket ingrepp som skulle passa dig bäst. Tillsammans med dig gör vi en planering, därefter bokas en tid till operation.