GB Obesitas Skåne arbetar på uppdrag av Region Skåne med offentlig kirurgi.

Covid-19 och Coronavirusepidemin: vi har löpande kontakt med Region Skåne kring hanteringen av detta. Majoriteten av våra offentliga operationer sker vid Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK. Information om virusepidemin finns på regionens egen hemsida –klicka här.

Fetmasjukdom med BMI >40 är en av Socialstyrelsen erkänd riskgrupp för svårare förlopp av Covid-19 (se rapport). För er som behöver få detta samband intygat, finns här ett intyg att ladda ner och fylla i: klicka här.

Uppdatering 21 augusti: Vår verksamhet är nu igång som vanligt, med operationer i Kristianstad och Malmö, respektive mottagning.

Med tanke på Covid-19 och Coronavirusepidemin kommer vi att ha en del läkar-, dietist- och sköterskebesök via videoplattformen Doxy.me.

 

Information om aktuella kötider (uppdaterad 2020-09-14, värdena från 2020-08-27 inom parentes):

Antal patienter som väntar på nybesök: 620 (579)

För de patienter som väntar på att bli kallad för ett nybesök kommer det att komma en separat kallelse med posten. Alla patienter kallas i turordning utifrån medicinsk prioritering.

Antal patienter som har checklistats och väntar på operation: 237 (260)

Den upphandling som vi arbetar utifrån har i nuläget ett budgettak som gör att antal producerade operationer blir 650 – 700 stycken per år.

Mer information om Region Skånes upphandling finner du här.

Remiss: för att kunna bli offentlig patient hos oss behöver vi en remiss. Denna kan med fördel din läkare i primärvården utfärda åt dig. Alternativet är att du själv skriver en så kallad egenremiss.

Fyll i egenremiss digitalt eller hämta PDF och skriv ut

Om du skriver ut egenremissen skall den sedan skickas till oss på adressen: GB Obesitas Skåne, Östra Varvsgatan 4, 21175 Malmö.

Vården hos oss börjar med ett informationsbesök i grupp. Här får du möjlighet att lära dig mer om vikt, övervikt och de olika operationerna. Vi svarar på dina frågor och funderingar -och sedan bestämmer du om du vill gå vidare eller inte.

Nästa steg är en checklistning hos en av våra läkare. Detta är som en stor hälsoundersökning -vi tar reda på om vi kan operera dig samt  vilket ingrepp som skulle passa dig bäst. Tillsammans med dig gör vi en planering, därefter bokas en tid till operation.