Vår ambition är att ta hand om även offentliga patienter som kommer till oss via remiss, antingen från sjukvården eller med hjälp av en egenremiss. Denna verksamhet sker genom offentliga upphandlingar.
Vi kommer att bevaka och söka dessa så fort de blir tillgängliga.

Vården hos oss börjar med ett informationsbesök i grupp. Här får du möjlighet att lära dig mer om vikt, övervikt och de olika operationerna. Vi svarar på dina frågor och funderingar -och sedan bestämmer du om du vill går vidare eller inte.

Nästa steg är en checklistning hos en av våra läkare. Detta är som en stor hälsoundersökning -vi tar reda på om vi kan operera dig samt  vilket ingrepp som skulle passa dig bäst. Tillsammans med dig gör vi en planering, därefter bokas en tid till operation.

Vid operation är man inlagd till observation minst en natt efter ingreppet, sedan kan man åka hem igen. Vi har sedan kirurg i jourberedskap för dig om något skulle hända, och du kan ringa oss dygnet runt. 

Mottagningen följer upp dig med återkommande gruppbesök samt extra rådgivning vid behov.

Håll utkik här, vi uppdaterar så fort det händer något nytt vad gäller upphandlingar!