fbpx Skip to main content
All Posts By

gbobesitas

Hvorfor virker slankekure ikke?

By Årsager til fedme, Vægtfysiologi

Vi oplever at rigtig mange af de personer der henvender sig til os har været på slankekur et utal af gange. De har været det så mange gange, at de nærmest er eksperter i vægttab. De ved præcis hvad de skal gøre for at gå ned i vægt. De har samlet set tabt sig rigtig mange kilo og har gjort det flere gange. Men der er et problem – at de oplever ikke at kunne holde den nye lavere vægt og faktisk ender med at tage på.

Den typiske vægtudvikling, når man går på slankekur, ser ud som på grafen nedenfor. Man taber sig, går nogle kilo ned i vægt, man kan endda måske holde den nye lavere vægt en kortere periode. Men efter nogle uger eller måneder tager man det hele på igen og ofte mere til. Et studie viser, at 33-66% af den vægt man har tabt, tager man på igen inden for det første år. Inden for fem år, har man næsten taget det hele på igen. Desuden peger langsigtede studier på, at 1/3 del af alle dem, der har været på slankekur, tager mere på end de har tabt, altså man ender på en højere vægt end udgangspunktet [1]. Fænomenet med den svingende vægt bliver ofte omtalt som yoyovægt.

Slankeindustrien

Denne meget almindelig vægtudvikling er til stor frustration for personen der kæmper med overvægt. Man kommer hurtigt til at være fordømmende og se sig selv som doven, dum eller udisciplineret, fordi man tager på igen. Til gengæld er der andre som lever af dette frustrerende fænomen og er meget begejstrede for yoyovægten. Slankeindustrien lever nemlig af dette og har en yderst succesfuld forretning i Europa og USA, som har en årlig omsætning på mere 150 milliarder dollars[1].

Slankeindustrien lever højt på, at slankekurene ikke lykkes og giver langvarige resultater. Brug lige et minut på at overveje, at slankeindustrien jo ikke ville have noget eksistensgrundlag, hvis det faktisk virkede og gav holdbare resultater. Så ville alle der ønskede at tabe sig gå på slankekur én gang – de ville gå ned i vægt og dermed ikke have brug for at gå på slankekur igen. Men det er jo som bekendt, ikke sådan det virker.

Hvorfor virker en slankekur ikke?

Der er flere faktorer der er medvirkede til at slankekure ikke virker og ikke giver vedvarende resultater.

Ifølge den danske ordbog er en slankekur defineret som:  ’kur som en person følger for at tabe sig i vægt – består typisk i at spise mindre eller anderledes og motionere mere’ [2] og på engelsk findes en lignende definition af ordet diet: ’a limited variety or amount of food that you eat for medical reasons or because you want to lose weight; a time when you only eat this limited variety or amount’ [3].

Det fremgår klart af både den danske og engelske definition, at der er tale om at man spiser mindre eller begrænset. Mange slankekure går ligeledes ud på, at man skal have et lavt kalorieindtag, eller med andre ord en negativ kaloriebalance.

Lavt kalorieindtag over en periode vil rigtigt nok føre til vægttab, hvorfor mange også oplever at kuren virker i begyndelsen. Men man skal ikke have været på slankekur ret længe før man begynder at løbe ind i udfordringerne.

Kurene er for restriktive

Mange ønsker et stort vægttab hurtigt og dermed en meget effektiv slankekur. For at slankeindustrien kan imødegå dette ønske er de nødt til at lave nogle meget restriktiv kure. Kurene giver muligvis et vægttab efter kort tid, men de er samtidig så restriktive, at det er de færreste, som er i stand til at holde sig til restriktionerne over længere tid.

Afsavn af fødevarer fører til cravings og overspisning

Ved en del slankekur er der bestemte fødevarer man ikke må indtage, men der er studier der peger på at det midlertidige afsavn af visse fødevarer skaber cravings efter netop de fødevarer man ikke må spise [4]. Og når disse fødevarer så er tilgængelige eller når kuren er slut og man igen kan spise som man plejer, kommer man typisk til at overspise [5].

Slankekuren er midlertidig

Den engelske definition af slankekur ovenfor antydede også en tidsdimension, som også spiller en vigtigt rolle i forhold til de uholdbare resultater.

En anden årsag til slankekurenes manglende effekt er nemlig relateret til deres midlertidige karakter. Slankekure er ofte midlertidige restriktioner i forhold til, hvad og hvor meget man må indtage. Når man tænker over det, virker det jo egentlig meget logisk, at man ikke kan opnå varige resultater på baggrund af en midlertidig indsats. Midlertidige indsatser skaber midlertidige resultater[6]. Du kommer for eksempel ikke til at være i god fysisk form på baggrund af, at du i 2 uger løb 3 gange om ugen. Vil man være i god form er man nødt til regelmæssigt at dyrke motion. Stopper man ryger man tilbage til sin gamle grundform – det samme gælder vægten.

Fysiologiske forsvarsmekanismer arbejder mod slankekuren

Udover at midlertidige indsatser skaber midlertidige resultater, er der nogle stærke fysiologiske mekanismer på spil, når det gælder vægttab. Ved vægttab er sagen nemlig endnu mere kompleks.

Den lave indtagelse af kalorier vækker nogle fysiologiske forsvarsmekanisme i krop og hjerne. Kroppen tror der er hungersnød, hvilket er yderst kritisk i evolutionsbioligsk forstand fordi ’artens overlevelse er truet’. For at overlever denne hungersnød (lavkalorie diæt) forsøger kroppen i samarbejde med hjernen ihærdigt at modarbejde vægttabet, så man ikke taber sig yderligere og faktisk i stedet går op i vægt. Kroppen går i en energibesparende tilstand, hvor forbrænding er nedsat, sult øges og mæthedssignaler ignoreres. Er man i stand til at bevare den lavere vægt opnået ved slankekuren fortsætter kroppen i en energibesparende tilstand, med op til 15% nedsat forbrænding i mere end 1 år [7]. Vægtregulering under slankekur kan du læse mere om i vores næste blogindlæg.

Hvad kan man så gøre?

Er der så slet ikke noget at gøre, hvis man gerne vil tabe sig – sidder du måske tilbage og tænker. Jo, selvfølgelig er der det, men søger du et varigt vægttab er en ny slankekur altså ikke vejen frem.

Livsstilsændringer

For nogle kan det være tilstrækkeligt at omlægge sine vaner og rutiner. Men det vigtigt er, at man gør det på en sådan måde, at man er i stand til at leve med de nye vaner. Ikke bare de næste 3 uger, men de næste 3 år som minimum. I forhold til kosten, skal man sørge for, at det ikke bliver for restriktivt både af hensyn til at man kan holde sig til de nye vaner, men også fordi et for lavt kalorieindtag (under 800 kcal pr. dag) aktiverer de fysiologiske forsvarsmekanismer [6].

Angående motion er det vigtigt at vælge en mortionsform man kan lide og at tænke motion ind i hverdagen. Det er med til at sikre, at man faktisk får gjort det.

Overvægtskirurgi

For andre der har prøvet ovenstående, men har udviklet hormonel overvægt og BMI over 30, kan det være en god ide at overveje overvægtskirurgi. Mange tror fejlagtigt, at den vigtigste mekanisme ved overvægtskirurgi er, at mavesækken bliver mindre. Mavesækken bliver rigtigt nok opereret mindre, men den vigtigste virkningsmekanisme ved gastric bypass og sleeve-operationer er deres påvirkning af sult- og mæthedshormoner. Via forskellige mekanismer medfører begge operationer, at der udskilles færre sulthormoner – man kommer til at være mindre sulten. Samtidig udskilles der hurtigere mæthedshormoner, når man spiser – man oplever hurtigere at blive mæt. Totalt set betyder det, at kroppen kommer til at være indstillet på at gå ned i vægt, når man taber sig frem for at gå i forsvarsposition og forsøge at bekæmpe vægttabet.

 

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25614198/

[2] https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=slankekur

[3] https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/diet_1?q=diet

[4] https://link.springer.com/article/10.1007/s13668-020-00326-0

[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8655907/

[6] https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/sygdomme/overvaegt-og-kost/slankekur-foerer-ofte-til-vaegtstigning/

[7] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23126426/

fedmeoperation-diabetes-type-2

Kan fedmeoperation kurere type 2-diabetes?

By Fedmeoperation - sundhed og sygdomme

Hvordan og hvorfor kan fedmeoperation kurere type 2-diabetes?

Dette blogindlæg handler om, hvordan fedmeoperation hos nogle patienter kurerer deres type 2-diabetes. Men hvad er egentlig type 2-diabetes – det som tidligere gik under betegnelsen gammelmandssukkersyge?

Hvad er type 2-diabetes, hvad er insulin og hvordan hænger det sammen?

Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor den ramte har et blodsukkerniveau der ikke er reguleret godt nok på grund af delvis eller fuldstændig insulinresistens og -udskillelse. At sygdommen er kronisk betyder, at den er vedvarende[1]. Men hvordan er det nu lige med insulin?

Insulin er et hormon, som spiller en afgørende rolle i optagelse af sukker. Enkelt forklaret kan man sige, at når vi spiser omdannes kulhydraterne i maden til glukose (sukker), som optages i blodbanen. Glukosen gør dog ikke meget gavn i blodbanen, vi vil have glukosen ind i kroppens celler, hvor det fungerer som brændstof. Insulin virker som en nøgle i cellernes ”nøglehuller” som sidder i den omgivende membran. Insulin (nøglen) åbner døren for glukosen, så det kan komme ind i cellen[2].

Hvis man har type 2-diabetes har man som nævnt, mindre følsomhed overfor insulin eller måske udskiller man ikke nok eller slet ingen insulin. Det medfører altså, at glukosen bliver i blodbanen og ikke kommer ind i cellerne, hvorfor man kan måle et højt blodsukkerniveau.

At have et forhøjet blodsukkerniveau over længere tid øger risikoen for forskellige andre sygdomme, hvorfor det er vigtigt at få blodsukkeret ned på et normalt niveau.

Hvad er sandsynligheden for at min diabetes bliver kureret?

Allerførst må defineres hvad der menes med kureret. Når man taler om, at patienten er kureret for type 2-diabetes betyder det, at patienten har et normalt blodsukkerniveau og ikke længere behøver at tage noget medicin mod diabetes.

Det er ikke muligt at spå om, hvad sandsynligheden for kureret diabetes er hos det enkelte menneske inden eventuel operation. Der er flere forskellige faktorer der spiller ind på udfaldet. Kroppe reagerer forskelligt på behandling, præcis som det gør sig gældende for andre medicinske behandlinger.

Men man kan selvfølgelig sige noget generelt og gennemsnitligt om det. De fleste studier viser, at 70-89% af patienter der inden operation har type 2-diabetes bliver kureret efter en fedmeoperation[3],[4],[5],[6],[7].

Desuden er der større chance for, at man bliver helt fri for sin diabetes, hvis man har haft sygdommen i kortere tid (under 5 år), har en mildere grad af diabetes og har et stort vægttab efter operation. For eksempel har man haft diabetes i under 5 år er der 95% sandsynlighed for at slippe af med diabetes. Hvorimod har man haft sygdommen i 6-10 år, er sandsynligheden 75% og har man haft diabetes i mere end 10 år er sandsynligheden for, at det bliver kureret 54% [8].

Hvorfor kan fedmeoperation kurere type 2-diabetes?

Der er flere faktorer som bidrager til, at en fedmeoperation kan kurere type 2-diabetes, men der er ikke fuldstændig enighed om disse mekanismer. En af de simple faktorer er vægttabet i sig selv, som øger insulinfølsomheden. Men eksempelvis gastric bypassoperation forbedrer diabetesen allerede få dage efter operationen og dermed er der altså andre mekanismer end vægttab som spiller ind[8].

For eksempel har man en hypotese (”Hindgut hypotesen”) om, idet maden hurtigere rammer den distale (senere) del af tarmene efter operation, sker der en øget udskillelse af hormonerne GLP-1 og peptid YY, som både forårsager øget insulinudskillelse og -følsomhed[9].

En anden hypotese (”Foregut”) ved bypass er, at ekskluderingen af den proximale (første) del af tyndtarmen på madens vej gennem tarmsystemet medfører, at man undgår udskillelse af et formodet (og endnu ikke klarlagt) signal der ellers fremme insulinresistens[10].

Generelt er det sådan, at kalorierestriktioner (under 1100 kcal/dag) inden for 2 døgn vil resultere i øget lever insulinfølsomhed, da der findes mindre insulin i blodbanen og de insulinproducerende (beta)celler kan hvile, fordi de derfor ikke skal producere lige så meget insulin [11],[12].

Et meget lille svensk studie med 9 patienter har vist, at 90% af det der påvirker insulinmekanismerne, som er relateret til hormorerne GLP-1 og GIP skabes af kostændringerne. De mener man oplever samme effekt, hvis patienten er på pulverdiæt og indtager mindre end 1000 kcal/dag, som hvis patienten var opereret. Dog fastslår forskerne bag undersøgelsen, at vægttab er kraftigere og mere permanent ved operation frem for ved diæt [13]. Resultaterne er meget nye og der mangler fortsat yderligere forskning om den nye opdagelse.

Sammenfatning

Kort sagt fikser en fedmeoperation gennem forskellige mekanismer, de problemer man har med insulin som giver forhøjet blodsukker, når man er ramt af type 2-diabetes. Disse mekanismer er relateret til vægttab, øget insulinudskillelse og -følsomhed samt undgåelse af insulinresistens.

Type 1-diabetes kan ikke kureres, da denne sygdom skyldes, at de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen er destruerede.

 

Vil du vide mere om overvægtsoperationer, kan du læse om det her og her. Kontakt os, hvis du overvejer om det kunne være noget for dig!

men. till exempel.

[1] https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/diabetes-mellitus/type-2-diabetes/ men. till exempel. 

[2] https://endocrinology.dk/nbv/diabetes-melitus/behandling-og-kontrol-af-type-2-diabetes/

[3] https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2019/fedmekirurgi-faar-type-2-diabetes-til-at-forsvinde-hos-3-af-4.aspx men. till exempel.

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19272486/

[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15479938/    men. till exempel.

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1234815/

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1360104/

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3102524/

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936261/

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1856597/   men. till exempel.

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4202361/

[12] https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(09)00150-4/pdf

[13] https://www.medicin.lu.se/article/strang-diet-forklarar-fetmakirurgins-magi-0

Vi har også en hjemmeside, Facebook-side og infomøder på arabisk

By Online-resurser No Comments

نحن عيادة خاصة تقع في مالمو ، فاسترا هامنين.

 

GB Obesitas Skåne يقدم فريقنا في

عملية جراحية للسمنة (تحويل المسار/ تكميم المعدة، والسعر 75000 كرونا سويدية بما في ذلك متابعة سنتين) للأشخاص الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم اكثر من> 30 والذين يعيشون في السويد والدنمارك ودوليا.

. فريق الجراحين لدينا, لديهم خبرة من أكثر من 18000 عملية

بفضل هذا ، يمكننا تقصير أوقات العملية وتقليل خطر حدوث المضاعفات.

 

نعمل العمليات الآن يوم الثلاثاء والأربعاء.

 

 

زيارة إعلامية جماعية

 

الزيارة الإعلامية الجماعية موجودة لإعطائك المزيد من المعلومات عن السمنة والسبب أنه من الصعب جدا الحفاظ على الوزن بعد اتباع نظام غذائي.

 

يمكنك مقابلة الطبيب/الجراح كامران شاه وأخصائية التغذية علا ، الذين سيتحدثان أكثر عن الوزن، زيادة الوزن والعمليات, باللغة العربية.

 

إذا كنت ترغب في فحصك وحجزك لإجراء عملية جراحية بعد الاجتماع، فهناك إمكانية لذلك.

 

الاجتماع مجاني ، لكننا نريد منك التسجيل. إرسل رسالة في البريد إلكتروني إلى

ulla@gbobesitas.com

أو أملء النموذج على الموقع

https://www.gbobesitas.com/?lang=ar

 

 

تطبيق Baribuddy

متوفر أيضًا باللغة العربية

https://baribuddy.se/app-nytt/baribuddy-pa-nytt-sprak/

Canada’s Food Guide – en fantastisk gratis ressource

By Mad og drikkevarer, Online-resurser No Comments

Canadian Obesity Summit 2019

GB Obesitas Skåne deltog i  6th Canadian Obesity Summit i Ottawa. Obesity Canada er et netværk af plejepersonale, forskere, beslutningstagere og andre personer med interesse for sygdommen: overvægt/fedme.

I forbindelse med mødet blev den nye udgave af Canada’s Food Guide – en gratis online database, som indeholder let tilgængelige råd, støtte og tips til den, der vil spise sundt og føle sig så godt tilpas som muligt i sin hverdag.

Indholdet i Canada’s Food Guide

Oplysninger om, hvilken mad du bør vælge – mere naturlig og mindre forarbejdet mad, drik vand i stedet for søde drikkevarer. Læs produktets næringsdeklaration, før du køber det, vær kritisk omkring madreklamer m.m.

At tænke over hvordan man spiser: lav oftere din mad selv, tag dig god tid når du spiser, mærk efter hvornår du er mæt, planlæg dine måltider i forvejen, nyd maden, spis sammen med andre.

Opskrifter. Guiden har mange gratis opskrifter af alle slags: morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltid. Alle med forskellige variationer og tips.

Råd og tips til forskellige situationer – at spise korrekt med et begrænset budget, at købe sundt i supermarkedet, måltider ved højtider og fester, træning, måltidsplanlægning, mad i skolen og på arbejdet, mad for unge, voksne og ældre m.m.

Dybdegående materiale – alt indhold er dobbelttjekket og tilpasset aktuel sundhedsforskning. For plejepersonale findes der materiale, der kan downloades, links til forskning og “Food guide snapshot – en forkortet udgave af guiden, som kan bruges når som helst og hvor som helst.

Din egen madguide!

Canada’s Food Guide kan også være din madguide – gå ind på deres hjemmeside https://food-guide.canada.ca/en/ og gem siden på din smartphone, så du altid kan have guiden med i lommen. Held og lykke!

Distal gastric bypass og SASI – alternativer til standardoperationerne

By Operationsmetoder, Vores forskning No Comments

Vores standardbehandling er som på andre klinikker gastric bypass og sleeve. Disse operationer kompletterer hinanden på en god måde, både med hensyn til fordele og ulemper samt effektivitet.

For de fleste vil det være nok at vælge mellem de to. Men nogle gange findes der specialtilfælde, fx de, der har et ekstra højt BMI-tal (over 50). Her vil en “almindelig” gastric bypass ofte være tilstrækkelig, også i det lange løb – men ikke altid. Hvad gør man så?

 

Alternativer til standard gastric bypass

Vores kirurger har forsket i alternativer til standard gastric bypass, neden for kan du se en liste over litteratur på området. For at ikke gøre det alt for teknisk og kompliceret, kan man sige, at effektiviteten af operationen delvis kan tilpasses ud fra, hvor lang en del af tarmen man frakobler (hvis et ekstra langt stykke af tarmen frakobles bliver det kaldt en distal gastric bypass). Eller hvor lang del der er tilbage mellem den lille mavesæk og tyktarmen – det vil sige hvor mange centimeter tyndtarm, som kommer i kontakt med føden efter indgrebet. Jo kortere denne afstand er, jo mere effektiv vægtnedgang vil man opnå – men risikoen for bivirkninger vil være højere.

Et nyt alternativ ved højt BMI-tal, eller når en gastric sleeve ikke fungerer fuldt ud, er operationen SASI (single anastomosis sleeve ileal bypass). Se vores informationsfilm på hjemmesiden for mere info om SASI!

Ved det første besøg hos os, gennemgår vi hele din situation. Hvis det skulle være aktuelt med et af vores mere “særlige” operationer, tager vi en samtale omkring det. Vi vil også fortælle, hvad du skal være opmærksom på efter en eventuel operation.

 

Videnskabelige artikler om operationsmetoder

Leifsson BG, Gislason H. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass with 2-metre long biliopancreatic limb for morbid obesity: Technique and experience with the 150 first patients. Obesity Surgery 2005;15:35-42.

 

Nergaard BJ, Leifsson BG, Hedenbro J, Gislason. HG. Gastric bypass with long alimentary limb or long pancreato-biliary limb-Long-term results on weight loss, resolution of co-morbidities and metabolic parameters. Obes Surg 2014;24:1595-1602.

 

Shah K, Nergard BJ, Fagerland M. Gislason H. Limb length in gastric bypass in super-obese patients – importance of total alimentary small bowel tract. Accepted for publication in Obesity Surgery.

 

Shah K, Nergard BJ, Fagerland M. Gislason H. Distal gastric bypass – 2 m bilipancreatic limb construction with varying lengths of common channel. Accepted for publication in SOARD.